ASTRAnews

CENNÍK
...platný od 1. júla 2013...

 Celoročne

 Rekreačný poplatok:   0,50 € / osoba / deň

 Celoročne

 33,00 € / kaucia

 31.marec
 až 15.september

 Letná sezóna:   od 8,50 € / lôžko / noc

 15.september
 až 31. marec

 Zimná sezóna:   od 10,50 eur / lôžko / noc 

 Silvester

 Pobyt minimálne 5 nocí:   500 eur za celú chatu

...v prípade nejasností píšte na kontaktnú mail adresu,
prípadne volajte kontaktné telefónne čísla...